Tyflopunkt w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie „Miłośnicy czytania – książka dla niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku”

Szansa - Jesteśmy Razem

Tyflopunkt w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie „Miłośnicy czytania – książka dla niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku”

W ramach projektu realizowane będą spotkania promujące czytelnictwo, na których rozdane zostaną książki w równych formatach: czarnodruku, brajlu, druku transparentnym oraz audiobooki. Na zakończenie projektu kilkoro z uczestników wypowie się na temat przeczytanej przez siebie publikacji w krótkim materiale wideo. Do projektu zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie miasta Białegostoku. Liczba miejsc ograniczona!Dodatkowo część publikacji zostanie przekazana min. organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury, bibliotekom oraz szkołom mieszczącym się na terenie miasta.
Zapraszamy do kontaktu:
Tyflopunkt Fundacji Szansa dla Niewidomych
ul. Legionowa 14/16 lok. 203
tel. kom.: 695-966-545
e-mail: bialystok@szansadlaniewidomych.org

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Accessibility Toolbar