REHA W WIELKOPOLSCE

Szansa - Jesteśmy Razem

REHA W WIELKOPOLSCE

REHA FOR THE BLIND® IN POLAND

31 sierpnia 2021 r. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

10:00 – 10:05 Otwarcie konferencji

10:05 – 10:20 Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych

Dostępność to nowoczesność, ale nie dzieląca, lecz łącząca, bez ekstremów w jakichkolwiek kwestiach

10:20 – 10:35 Zofia Starikiewicz – Dyrektor Centrum Kultury ZAMEK

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami w Centrum Kultury ZAMEK

10:35 – 10:50 Anna Dzieja – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dostępność finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10:50 – 11:05 dr Grzegorz Grygiel – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Rola Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w procesie powstawania innowacji społecznych

11:05 – 11:20 Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa – Kierownik Katedry Chorób Oczu
i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Terapia genowa we wrodzonych dystrofiach siatkówki

11:20 – 11:35 Przemysław Mieloch – Burmistrz Gminy Mosina

Rola samorządu we wsparciu osób niewidomych

11:35 – 11:50 Anna Gruszecka – Dyrektor Biblioteki Raczyńskich

Biblioteka jako przewodnik czytelniczy

11:50 – 12:05 Maria Kaliszan-Kaźmierczak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Nauczyciel to nie wszystko

12:05 – 12:15 Prezentacja Mówiące szachy dla wszystkich

12:15 – 12:30 Wystawa Świat Dotyku i Dźwięku

12:30 – 13:00 Gala Wręczenia Nagród – Konkurs IDOL 2021

13:00  Zakończenie konferencji

Zapraszamy na poczęstunek

14:00 Kino Pałacowe Centrum Kultury Zamek – seans filmowy z audiodeskrypcją

REHA FOR THE BLIND® IN POLAND

1 września 2021 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

12:00 – 12:05 Otwarcie konferencji

12:05 – 12:15 Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych

Dostępność na serio

12:15 – 12:30 dr Małgorzata Kluska-Nowicka – Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Każdy jest dla nas ważny

12:30 – 12:45 Sławomir Seidler – Ekspert ds. dostępności

Nowoczesne technologie wspomagające dostępność przestrzeni publicznej

12:45 – 13:00 Janusz Mirowski – Przewodniczący Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych

Dostępność cyfrowa w Polsce

13:00 – 13:20 Zuzanna Ostrowska, Ewelina Bochno, Paulina Ochmanowicz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Innowacje społeczne na przykładzie usługi Mobilny Urzędnik oraz aplikacji Asisto

13:20 – 13:40 Anna Koperska, Henryk Rzepka, Janusz Mirowski, Marek Kalbarczyk

Innowacje w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku

13:40- 13:50 Przerwa kawowa

13:50 – 14:10 Prezentacja Mówiące szachy dla wszystkich

14:10 – 14:30 Łukasz Wietecki  

Tyflosport – spotkanie z paratriathlonistą Łukaszem Wieteckim

14:30 – 15:00 Marek Kalbarczyk

Widzę dotykiem i słuchem – spotkanie autorskie

Projekt Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2021 jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

ul. Lindego 6, pok. 3, 60-573 Poznań,
● tel. 695 966 542 ● NIP 113 229 56 59 ● KRS 00 00 26 00 11
poznan@szansadlaniewidomych.orgwww.facebook.com/Szansa/

www.szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar