POZNAJCIE PATRONÓW MEDIALNYCH REHA 2021!

Szansa - Jesteśmy Razem

POZNAJCIE PATRONÓW MEDIALNYCH REHA 2021!

Wielkimi krokami zbliża się konferencja centralna w ramach REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2021, spotkamy się przy tej okazji w dniach 10-13 września w Centrum Nauki Kopernik i Pałacu Kultury i Nauki.

Jak co roku towarzyszy nam wsparcie ze strony środków masowego przekazu. Tym razem będą z nami:

Tygodnik Do Rzeczy:

Tworząc „Do Rzeczy” od samego początku postawiliśmy na unikalne i trudne rozwiązania. Grono naszych dziennikarzy i publicystów łączą wspólne wartości, w tym – z założenia – nie wykluczanie różnych punktów widzenia oraz możliwości prowadzenia merytorycznej debaty i ścierania się poglądów. To dlatego współtworzą nasz zespół. Jesteśmy zarówno dla czytelników którzy szukają bieżących opinii i podsumowań jak i szerszego, bardziej szczegółowego podejścia do wydarzeń, zjawisk, historii czy religii

„Do Rzeczy” oraz dorzeczy.pl wydawane są od 2013 roku, są to media konserwatywno-liberalne.

Konserwatywne, bo: szanujemy tradycję chrześcijańską, odwołujemy się do sprawdzonych i trwałych zasad etycznych, przeciwstawiamy się eksperymentom społecznym podkopującym odziedziczony ład i wartości, poważnie traktujemy polską pamięć narodową i niepodległość Polski.

Liberalne, bo: wspieramy wolność gospodarczą, doceniamy przedsiębiorczość i stajemy w obronie nieskrępowanej wolności słowa i swobody debaty publicznej.

Nowy Obywatel:

Pismo społeczno-polityczne ukazujące się od 21 lat, poruszające szeroki zestaw tematów, z naciskiem na całościowe i obszerne analizy, stroniące od skrótowości i tematów modnych, natomiast zainteresowane kwestiami spychanymi na bok debaty publicznej. Reprezentuje poglądy prospołeczne i antyliberalne. Regularnie podejmuje tematykę sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Magazyn Integracja wraz z portalem Niepelnosprawni.pl:

Integracja od 1994 roku aktywnie działa jako

– dostawca rzetelnych informacji, poprzez magazyn „Integracja”, portal Niepełnosprawni.pl, media społecznościowe: Facebook, Twitter, YouTube i Instagram,

– jako edukator społeczny budzący wrażliwość na niepełnosprawność i obalający stereotypy na jej temat, poprzez głośne kampanie i akcje społeczne, konkursy i publikacje

– jako zespół specjalistów prowadzących aktywizację zawodową (serwis rekrutacyjny sprawniwpracy.com oraz Centra Integracja w trzech miastach w Polsce: Gdyni, Warszawie i Zielonej Górze).

W ostatnich latach ważnym obszarem aktywności organizacji są • działania na polu architektury i dostępności cyfrowej, będące domeną działu Integracja LAB, oferującego audyty dostępności, przyznającego certyfikaty „Obiekt/Serwis/Obsługa/Transport bez barier”, prowadzącego badania i wystawiającego ekspertyzy. Integracja jest też organizatorem konferencji naukowych i paneli dyskusyjnych oraz prowadzi szkolenia i warsztaty.

Miesięcznik HELP:

Miesięcznik, w którym poruszamy problemy osób niepełnosprawnych. Skupiamy się głównie na środowisku niewidomych i słabowidzących.

Accessibility Toolbar