DOTKNIJ ŚWIATA KSIĄŻEK – FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH RUSZYŁA Z WARSZTATAMI W POZNAŃSKICH INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH

Szansa - Jesteśmy Razem

DOTKNIJ ŚWIATA KSIĄŻEK – FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH RUSZYŁA Z WARSZTATAMI W POZNAŃSKICH INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH

Fundacja Szansa dla Niewidomych wie, że przypadku dzieci jak i dorosłych, niewątpliwie najtrafniejszą formą przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętności jest zabawa. W ramach pracy nad projektem  „Dotknij świata książek” współpracownicy wraz animatorem kultury, ekspertem ds. dostępności i tyflospecjalistą rozpoczęli cykl spotkań na terenie Wielkopolski.

Dla przypomnienia, „Dotknij świata książek” to kontynuacja innowacji społecznej, wprowadzająca beneficjentów Fundacji, szczególnie tych najmłodszych, do baśniowej przestrzeni.  Za pomocą trójwymiarowych modeli, przedstawiających postaci literackie, wykonanych techniką 3D, opatrzonych lektorską narracją z wybranych pozycji książkowych, a także innych rozwiązań, m.in. tyflograficznych dzieł wielkich twórców, literatury brajlowskiej, audio, czarnodrukowej, transparentnej, Fundacja Szansa dla Niewidomych nadaje czytelnictwu zupełnie inny wymiar ­– wymiar dostępności dla wszystkich, bez względu na niepełnosprawność.

Dotychczasowe spotkania zaowocowały szeroką gamą przygód, związanych z wejściem do świata baśni poprzez zmysł dotyku, a co więcej zwiększeniem świadomości odbiorcy na temat innowacyjności i dostępności różnych alternatyw klasycznego czytelnictwa.

Ciąg dalszy relacji ze spotkań nastąpi…

Accessibility Toolbar