REHA FOR THE BLIND w Zielonej Górze

Szansa - Jesteśmy Razem

REHA FOR THE BLIND w Zielonej Górze

Już w ten czwartek, 30.06.2022, od godziny 9:00 do 14:30 odbędzie się konferencja w Zielonej Górze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to wspaniałe wydarzenie. Spotykamy się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury przy ulicy Sienkiewicza 11.

PROGRAM KONFERENCJI:

Pasja niezbędna w pokonywaniu niepełnosprawności

09.00 – 09.05 – Otwarcie konferencji – Przywitanie uczestników09.05 – 09.15 – Izabela Kumor – Pilarczyk – Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze – przywitanie przez Gospodarza Obiektu

09.15 – 09.40 – Marek Kalbarczyk – Współzałożyciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, wieloletni jej Społeczny Prezes, obecnie Przewodnicz Rady Fundatorów

09.45 – 09.55 – Malwina Wysocka-Dziuba – Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych – Działalność Fundacji oraz projekcie „Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy”

09.55 – 10.10 – Rozstrzygnięcie konkursu IDOL 2022

10.10 – 10.25 – Lidia Rusińska – Spółdzielnia Socjalna Zielone OKO – Działalność Spółdzielni oraz program „Asystent osoby niepełnosprawnej”

10.25 – 10.40 – Małgorzata Barska – Rzecznik Prasowy Policji w Zielonej Górze- bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

10.40 – 10.55 – Małgorzata Ścisła – Przedstawiciel Wydziału ds. Orzecznictwa Lekarskiego ZUS w Zielonej Górze – orzecznictwo

10.55 – 11.15 – Przerwa

11.15 – 11.25 – Janusz Mirowski – Dyrektor Generalny Altix – sprzęt pomocny w codziennym funkcjonowaniu osobom niepełnosprawnym

11.25 – 11.40 – Tomasz Migacz –Naczelnik Wydziału Obsługi Klienta NFZ w Zielonej Górze – uprawnienia osób niepełnosprawnych w ramach NFZ

11.40 – 12.00 – Dariusz Wojciechowski – filozof, poeta, beneficjent Fundacji Szansa dla Niewidomych

12.00 – 12.15 – Maria Korycka – poetka, malarka, beneficjentka Fundacji Szansa dla Niewidomych – Pasje niezbędne w pokonywaniu niepełnosprawności

12.15 – 12.30 – Małgorzata Dobrucka – artystka i edukatorka w Galerii BWA w Zielonej Górze – współpraca Fundacji z Galerią BWA w Zielonej Górze; tyflografika w instytucjach kultury

12.30 – 13.00 – Przerwa

13.00 – 13.15 – Anna Koperska – Dyrektor ds. merytorycznych Fundacji Szansa dla Niewidomych – Miesięcznik HELP oraz Wydawnictwo Trzecie Oko

13.15 -14.00 – spotkanie autorskie z Markiem Kalbarczykiem- kampania promująca czytelnictwo niewidomych

14.00 -14.15 – Justyna Lubas – Wałęcka – Historyk Sztuki, Muzeum Ziemi Lubuskiej – audiodeskrypcja oraz możliwość wykorzystania jej w instytucjach kultury

14.15 -14.30 – Przerwa

14.30 – 15.00 – Amanda Frankowska – beneficjentka Fundacji Szansa dla Niewidomych – Występ artystyczny

Zapraszamy !

Accessibility Toolbar