Dostępne szlaki turystyczne – Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej

Szansa - Jesteśmy Razem

Dostępne szlaki turystyczne – Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej

Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej

Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej to pieszy szlak turystyczny biegnący przez całą długość Kampinoskiego Parku Narodowego. Posiada znaczenie ponadregionalne, na jego trasie znajdują się wszystkie typy krajobrazu charakterystyczne dla Puszczy Kampinoskiej – zarówno las ze starodrzewem, jak i krajobraz pogranicza wydm i bagien.

Szlak rozpoczyna się w Dziekanowie Leśnym, a kończy się w gminie Brochów. Przebiega także przy kościele obronnym w Brochowie oraz przy dworze w Tułowicach.

Atrakcje na szlaku, które z pewnością zasługują na uwagę:

– Zamczysko – obszar ochrony ścisłej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego o powierzchni 5,27 ha. Został utworzony w 1924 i jest najstarszą tego typu formą ochrony na terenie Puszczy Kampinoskiej. Teren porośnięty przez dorodne drzewostany grądu, dąbrowy świetlistej i łęgu olszowego. Znajdują się tu pomnikowe okazy dębów szypułkowych oraz stanowiska m.in. lilii złotogłów, miodunki ćmej czy niecierpka pospolitego. Przedmiotem ochrony jest wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate z XIII wieku. Obiekt o wymiarach 40 x 50 m składa się cylindrycznego pagórka, otoczonego dwoma pasami wałów i fos. Być może był to gródek myśliwski lub miejsce schronienia lokalnej ludności przed najazdami.

– Tułowice – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Brochów. Warto odwiedzić tu dwór szlachecki, kapliczkę przydrożną przy dworze oraz powozownię z kolekcją powozów z XIX i XX wieku.

– Kościół świętego Rocha i świętego Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do parafii św. Jana Chrzciciela w Brochowie (dekanat Sochaczew – św. Wawrzyńca diecezji łowickiej), zabytkowa świątynia chrześcijańska, miejsce chrztu Fryderyka Chopina. Jest to gotycko-renesansowa bazylika powstała jako efekt przebudowy pierwotnego gotyckiego kościoła. Została ufundowana przez Brochowskich (herbu Prawdzic), a wzniesiona została w latach 1551–1561 przez działającego na Mazowszu znakomitego muratora Jana Baptystę Wenecjanina (m.in. wybudował lub przebudował kościoły w Broku, Płocku i Pułtusku). Świątynia ma charakter obronny. Podkreślają to trzy wieże, które dominują nad okolicą tak jak baszty zamku.

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON.

Accessibility Toolbar