ŚWIAT DOTYKU I DŹWIĘKU – szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością wzroku

Szansa - Jesteśmy Razem

ŚWIAT DOTYKU I DŹWIĘKU – szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością wzroku

Projekt „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomymi i niedowidzącym- zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” jest realizowany dzięki współfinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym założeniem projektu jest podniesienie świadomości oraz umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi u ok.

832 osób z otoczenia niepełnosprawnych w sprawowaniu nad nimi opieki i udzielaniu pomocy w procesie ich rehabilitacji oraz pomocy w aktywizowaniu ich na wielu płaszczyznach życiowych.

Podczas realizacji projektu prowadzone są szkolenia osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych wzrokowo w 16 województwach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniach.

Accessibility Toolbar