„Jeszcze Polska… Klasyka polskiej poezji patriotycznej” Justyny Chłap-Nowak dostępna dla niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

„Jeszcze Polska… Klasyka polskiej poezji patriotycznej” Justyny Chłap-Nowak dostępna dla niewidomych

W ramach projektu wydaliśmy adaptację brajlowską niniejszej książki. Celem projektu był wzrost dostępu do poezji, będącej ważną częścią literatury patriotycznej, wśród niewidomych czytelników, poprzez przygotowanie brajlowskiej wersji antologii poezji polskiej „Jeszcze Polska… Klasyka polskiej poezji patriotycznej” autorstwa Justyny Chłap-Nowak i wydanie jej w 18 egzemplarzach. 16-tomowe dzieło to zbiór najważniejszych dział polskiej poezji patriotycznej, m.in.: M. Reja, J. Kochanowskiego, M. Sępa-Szarzyńskiego, I. Krasickiego, J. Wybickiego, A. Mickiewicza, C.K. Norwida, A. Asnyka, S. Wyspiańskiego, B. Leśmiana i wielu innych autorów.

Ta wielka antologia poezji patriotycznej obejmuje najobszerniejszy wybór literackiego dziedzictwa Polski: od fragmentów najstarszych kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka oraz „Bogarodzicy”, poprzez twórców okresu odrodzenia, baroku i oświecenia, wieszczów epoki romantyzmu, czasu niewoli i wielkich powstań narodowych, poetów doby pozytywizmu i Młodej Polski, aż po piewców wielkiego czynu niepodległościowego, poetów-legionistów z lat 1914-1918, którzy walczyli o wolną Polskę i doczekali się jej odrodzenia. Antologia przywołuje zarówno dzieła znane i powtarzane przez pokolenia, jak i zapomniane nieraz, a warte przypomnienia pieśni „wajdelotów polskości” z minionych dekad i wieków. Na kartach tej wyjątkowej księgi występują nie tylko mistrzowie tej miary co Kochanowski, Mickiewicz i Słowacki, ale także mniej znani autorzy piosenek legionowych, anonimowi twórcy poezji rycerskiej z XVII czy konfederackiej z XVIII wieku.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility Toolbar