„Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne” – koniec projektu

Szansa - Jesteśmy Razem

„Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne” – koniec projektu

Rzeszowski Oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych zakończył realizację projektu „Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne”.

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów, w szczególności słabowidzących i niewidomych, poprzez wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe. W projekcie wzięło udział 112 beneficjentów z Rzeszowa, Krosna, Tarnobrzega i powiatów: rzeszowskiego, tarnobrzeskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego i jarosławskiego. W realizacji brali udział nie tylko seniorzy, ale także ich wnuki , dzieci i przyjaciele. Każda z 14 osobowych grup uczestniczyła w zajęciach: sport – aktywny umysł – międzypokoleniowe gry integracyjne,  sport – aktywne ciało – zajęcia z nordic walking, rozwój umiejętności manualnych –  malowanie fartuchów i toreb, nowoczesne technologie w praktyce, a także w wyjściach do kina, muzeum i teatru. Łącznie odbyło się 32 spotkań i 12 wyjść w ramach integracji kulturalnej. Był to bardzo aktywny czas, pełen nowych doświadczeń i wrażeń.  Dziękujemy uczestnikom, wolontariuszom,  specjalistom oraz wszystkim którzy nas wspierali.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Accessibility Toolbar