„Wielkopolska w zasięgu ręki” – opis projektu

Szansa - Jesteśmy Razem

„Wielkopolska w zasięgu ręki” – opis projektu

Projekt „Wielkopolska w zasięgu ręki” to podjęcie przez fundację tematu turystyki dostępnej, a dokładniej turystyki dostępnej w Wielkopolsce.  W Polsce nie jest jeszcze ogólnie powszechne, aby obiekt był dostosowany do wielu rodzajów niepełnosprawności. Rzadko kiedy są one dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku. Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych w Wielkopolsce oraz zwiększenie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Głównym założeniem jest udostępnienie turystyki osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności osobom słabowidzącym, niewidomym, a także niwelowanie barier architektonicznych i informacyjnych.

Zadanie zakłada wyprodukowanie 4 tablic informacyjnych, które zostaną umieszczone w danych obiektach turystycznych. Informacje zawarte na tablicy napisane będą w druku transparentnym. Użycie druku transparentnego ma służyć zarówno osobom niewidomym, słabowidzącym, jak i osobom z ich otoczenia. Chodzi o naniesienie na tablicę tekstu w taki sposób, by był czytelny zarówno dla niewidomych (stąd konieczność zastosowania brajla), jak i dla osób widzących, co wymaga druku tradycyjnego. Brajlowskie litery są wytłoczone na tle liter czarnodrukowych, a ich wypukłe punkty nie przeszkadzają w odczytywaniu znaków graficznych. Z tablic mogą korzystać osoby słabowidzące dzięki naniesieniu tekstu z powiększoną czcionką, a osoby niewidome czytające brajla mogą z nich korzystać jednocześnie z osobą widzącą, która będzie mogła odczytać drukowany tekst.

Accessibility Toolbar