MAZOVIA STAGE – mazowieckie spotkania z muzyką

Szansa - Jesteśmy Razem

MAZOVIA STAGE – mazowieckie spotkania z muzyką

MAZOVIA STAGE – mazowieckie spotkania z muzyką

Serdecznie zapraszamy na koncert realizowany w ramach zadania pn. MAZOVIA STAGE – mazowieckie spotkania z muzyką.
Koncert Muzyka bez granic Natalii Kwiatkowskiej Trio odbędzie się dnia 16 września br. o godz. 17:00 w Sali Skłodowskiej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Zadanie publiczne pn. MAZOVIA STAGE – mazowieckie spotkania z muzyką dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Accessibility Toolbar