Zapraszamy na cykl warsztatów z zakresu pierwszej pomocy

Szansa - Jesteśmy Razem

Zapraszamy na cykl warsztatów z zakresu pierwszej pomocy

Już 7 listopada br. o godzinie 9:00 w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy odbędą się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy.

Każdy z nas jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. 

Udzielenie pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia ma kluczowe znaczenie w zakresie
przeżywalności osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. Edukacja z zakresu pierwszej pomocy na
skale powszechną w Polsce prowadzona jest zaledwie od kilku lat dlatego też organizacja
bezpłatnych zajęć z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, w tym także niepełnosprawnych jest działaniem koniecznym.

Zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem
(Fundacja Szansa dla Niewidomych)
Biuro Regionalne w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 14, pokój 411, IV piętro
85-082 Bydgoszcz
tel.: 606 275 200, (52) 321 47 83

Tekst alternatywny:

Grafika przedstawia trójkę dzieci pochylającej się nad fantomem, po lewej stronie ukazana jest czerwona apteczka otoczona jej zawartością w postaci plastrów, bandaża, nożyczek i leków, a po prawej stronie widnieje czerwona apteczka z białym napisem FIRST AID.

Accessibility Toolbar