Projekt „Sprawni z Szansą – technologia w drodze do aktywnego życia”

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt „Sprawni z Szansą – technologia w drodze do aktywnego życia”

Biuro regionalne w Rzeszowie Fundacji Szansa dla Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie „Sprawni z Szansą – technologia w drodze do aktywnego życia”. W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością wzroku będące mieszkańcami Miasta Rzeszowa.
Uczestnicy skorzystają z:

  • grupowych warsztatów technologicznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
  • indywidualnych konsultacji (porady w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjno-komunikacyjnego, praw, obowiązków, ulg i dofinansowań przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, zdrowia, turystyki, kultury, itp.),
  • wyposażenia w drobne zestawy rehabilitacyjne (dopasowane indywidualnie do potrzeb beneficjentów).

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem (Szansa dla Niewidomych)
Biuro Regionalne w Rzeszowie
Al. Tadeusza Rejtana 10/208
35-310 Rzeszów
tel. 695 966 544
rzeszow@szansadlaniewidomych.org

Zadanie finansowane jest ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

Accessibility Toolbar