Motywacja i inspiracja kluczem do skutecznej rehabilitacji

Szansa - Jesteśmy Razem

Motywacja i inspiracja kluczem do skutecznej rehabilitacji

Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2023 r.

Motywacja i inspiracja kluczem do skutecznej rehabilitacji

Zapraszamy osoby niewidome i niedowidzące, jak również osoby pełnosprawne z województwa świętokrzyskiego na spotkanie z wybitnym człowiekiem z USA Panem dr Fredricem Schroederem, który był prezesem Światowej Unii Niewidomych.

W programie:

  • Spotkanie integracyjne 
  • Koncert integracyjny zespołu „Przystań” z Ukrainy i niewidomych osób z Polski
  • Stoiska wystawiennicze:
  • stoisko nowoczesnych technologii
  • stoisko gier dla niewidomych
  • stoisko wizażu
  • stoisko Wydawnictwa Trzecie Oko
  • poczęstunek, m.in. bigos z Karczmy – Izba Dobrego Smaku w Hucie Szklanej.

Data spotkania: 22.11.2023 r., godz.11:30 w Pałacyku T. Zielińskiego.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem, biuro regionalne w Kielcach
ul. Targowa 18, 14 piętro, pokój 1422.

Tel. kom. 662 138 600

Adres e-mail: kielce@szansadlaniewidomych.org

Grafika przedstawia plakat wydarzenia.
Po prawej logotyp Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem.
Temat przewodni: Motywacja i inspiracja kluczem do skutecznej rehabilitacji.
W głównej części plakatu treść: Zapraszamy osoby zainteresowane z województwa świętokrzyskiego na spotkanie z wybitnym człowiekiem z USA, Panem dr Fredricem Schroederem, byłym prezesem Światowej Unii Niewidomych.

Spotkanie odbędzie się w Pałacyku T. Zielińskiego przy ulicy Zamkowej 5 w Kielcach o godzinie 11:30.
Na środku po lewej stronie znajduje się zdjęcie Pana dr Fredrica Schroedera.
Po prawej stronie na niebieskim prostokącie treść:
„W programie:
• Spotkanie integracyjne
• Koncert integracyjny zespołu „Przystań” z Ukrainy i niewidomych osób z Polski
• Stoiska wystawiennicze
• Poczęstunek, m.in. bigos z Karczmy – Izba Dobrego Smaku w Hucie Szklanej.”

Na dole plakatu po lewej stronie rozmieszczone logotypy:
Pani Vice Marszałek Renaty Janik, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Prezydenta Miasta Kielc – Bogdana Wenty, Wojewody Świętokrzyskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, TVP 3, Radia Kielce, Domu Środowisk Twórczych – Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, radia EM, Altixu.
Pod logotypami napis: Zadanie zostało dofinansowane ze środków PEFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2023 r.

Accessibility Toolbar