„Łódzkie dostępne!” – Muzeum Sztuki

Szansa - Jesteśmy Razem

„Łódzkie dostępne!” – Muzeum Sztuki

W ramach projektu „Łódzkie dostępne!” 21 listopada odbyło się zwiedzanie Muzeum Sztuki. Grupa 10 beneficjentów została oprowadzona po wnętrzach Pałacu Herbsta. Zadaniem uczestników wycieczki było zebranie uwag dotyczących dostępności muzeum dla osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie wypełnionych ankiet powstanie raport dostępności, który przekażemy zwiedzanej instytucji.

Zadanie pn. „Łódzkie dostępne!” jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Accessibility Toolbar