Zapraszamy na warsztaty muzyczno-kulturalne  „Razem z muzyką”

Szansa - Jesteśmy Razem

Zapraszamy na warsztaty muzyczno-kulturalne  „Razem z muzyką”

Biuro Regionalne w Poznaniu Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty muzyczno-kulturalne mieszkańców woj. wielkopolskiego.
Warsztaty dedykowane osobom z niepełnosprawnościami (w szczególności niewidomym i niewidzącym) odbędą się w ramach projektu „Razem z muzyką” w dniu 11.12.2023 r.
Temat przewodni warsztatów to „Muzyka uczy i łączy” – spotkanie z niepełnosprawnymi artystami oraz prezentacja talentów beneficjentów, nowe możliwości ekspresji i środki do spontanicznego wyrażania siebie.

Serdecznie zapraszamy!
Zadanie pn. „Razem z muzyką” jest współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Accessibility Toolbar