„Łódzkie dostępne!” – Teatr Pinokio i Muzeum Sztuki – MS2

Szansa - Jesteśmy Razem

„Łódzkie dostępne!” – Teatr Pinokio i Muzeum Sztuki – MS2

Realizacja projektu „Łódzkie dostępne!” dobiega końca. 12 grudnia odbyło się oprowadzanie po Teatrze Pinokio, w ramach którego beneficjenci Fundacji zbierali uwagi na temat dostępności obiektu, jak również poznawali tajemnice teatru. Dzięki dużemu zaangażowaniu zarówno pracowników, jak i zwiedzających spotkanie było bardzo efektywne. Spostrzeżenia uczestników zebrane zostaną w raport dostępności, który przekażemy pracownikom Teatru Pinokio.

Ostatnie szkolenie w ramach projektu odbyło się 14 grudnia. Szkoloną instytucją był oddział Muzeum Sztuki – MS2. Podczas szkolenia oprócz standardowej formuły wykładowej zorganizowaliśmy panel dyskusyjny, jak również szkolenie praktyczne z poruszania się po obiekcie przy pomocy białej laski z zasłoniętymi oczami. Duże zaangażowanie grupy w szkolenie zaowocowało dyskusją i wymianą poglądów na temat dostosowania dzieł sztuki nowoczesnej do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieć jeszcze więcej szkoleń z tak ciekawymi grupami.

Zadanie pn. „Łódzkie dostępne!” jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Accessibility Toolbar