„Poszerzamy horyzonty”

Szansa - Jesteśmy Razem

„Poszerzamy horyzonty”

28 listopada 2023 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku odbyło się szkolenie pracowników w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty”.

Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób pomóc turyście z niepełnosprawnością oraz jakie udogodnienia można zastosować, by zwiedzanie było jeszcze bardziej wartościowe. Było to spotkanie pełne wymiany doświadczeń, inspiracji oraz nowej wiedzy na temat komunikacji, dostępności oraz rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami.

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu.

Zadanie publiczne pn. ‘’Poszerzamy horyzonty – turystyka osób z niepełnosprawnościami w Polsce” jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Accessibility Toolbar