„Szansa dla turystyki bez barier” 18-19 grudnia 2023 r.

Szansa - Jesteśmy Razem

„Szansa dla turystyki bez barier” 18-19 grudnia 2023 r.

W ramach projektu „Szansa dla turystyki bez barier” 18-19 grudnia 2023 r. odbyło się szkolenie z zakresu savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych i prawidłowej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Szkoleniowiec wprowadził pracowników Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w perspektywę osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy ćwiczyli orientację przestrzenną i poruszanie na wózku. Zdobyli także wiedzę na temat rozwiązań w kontekście alternatywnej komunikacji i standardów dostosowania budynków.

Praktyczna forma prowadzenia zajęć cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Accessibility Toolbar