„Szansa dla turystyki bez barier” 13-14 grudnia 2023 r.

Szansa - Jesteśmy Razem

„Szansa dla turystyki bez barier” 13-14 grudnia 2023 r.

13-14 grudnia 2023 r. w ramach projektu „Szansa dla turystyki bez barier” odbyło się szkolenie z zakresu savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych i prawidłowej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Olsztyńskiego Teatru Lalek. Szkoleniowiec wprowadził uczestników w perspektywę osób z niepełnosprawnością. Na szkoleniu wykonywano ćwiczenia z orientacji przestrzennej i poruszania się na wózku. Prowadzący podzielił się również swoją szeroką wiedzą na temat alternatywnej komunikacji i standardów dostosowania budynków.

Zajęcia były prowadzone głównie w formie warsztatowej, co zostało przyjęte z dużym entuzjazmem.

Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Accessibility Toolbar