„Podlasie na wyciągnięcie ręki”

Szansa - Jesteśmy Razem

„Podlasie na wyciągnięcie ręki”

W ramach projektu „Podlasie na wyciągnięcie ręki” wydaliśmy publikacje związaną z kultywowaniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa Podlasia w wersji dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących. Region podlaski słynie w Polsce ze swojej różnorodności kulturowej i wyznaniowej. Książka, która ma charakter popularno-naukowy, została poświęcona zwyczajom, tradycjom i atrakcjom turystycznym związanym z województwem podlaskim. Zawiera historie o najciekawszych zwyczajach i tradycjach, które można spotkać na Podlasiu. W publikacji znalazły się historie związane z podlaskim rzemiosłem, kuchnią, obrzędami i zwyczajami ludowymi, a także najciekawsze atrakcje i wydarzenia odbywające się tylko na tym terenie. Książka jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W publikacji znajdą się opisy kultury, tradycji i ciekawostek dotyczących regionu podlaskiego oraz 10 wypukłych rycin przedstawiających dotykowo wizerunki omawianych elementów.

Zadanie pn. Podlasie na wyciągnięcie ręki dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Audiodeskrypcja:

Na grafice umieszczono tekst: „publikacja poświęcona zwyczajom, tradycjom i atrakcjom turystycznym związanym z województwem podlaskim” oraz krótkie hasła: „podlaskie rzemiosło”, „zwyczaje ludowe”, „kuchnia”, „obrzędy”, „atrakcje i wydarzenia odbywające się tylko na tym ternie”. Obok tekstu znajduje się graficznie przedstawiona grupka turystów z plecakami i aparatami fotograficznymi. U dołu zamieszczono logotypy Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem, Wydawnictwa Trzecie Oko oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pod nimi widnieje tekst: „Zadanie pn. Podlasie na wyciągnięcie ręki dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Accessibility Toolbar