„Akademia aktywności”

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt, ma na celu aktywizację, rehabilitację i rozwój kulturalny osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, w z dysfunkcją wzroku. Celem zadania jest aktywizacja i integracja społeczna osób zamieszkujących miasto Szczecin poprzez zwiększenie dostępu do warsztatów i aktywności społecznych służących wzmacnianiu samodzielności i niezależności w okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2022 r.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje poprawność złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz data złożenia dokumentów (pierwszeństwo udziału),ilość miejsc jest ograniczona. W ramach realizacji zadania uczestnicy otrzymają również wsparcie wolontariuszy współpracujących z Fundacją Szansa dla Niewidomych.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić poniższy formularz i dostarczyć go do biura Fundacji w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 1B, pokój 4 (1 piętro), lub też wypełnić go osobiście z pomocą koordynatora projektu (w razie potrzeby) w biurze Fundacji – po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Numer telefonu: 606 275 100.

Projekt „Akademia Aktywności” współfinansowany jest ze środków Miasta Szczecin.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Biuro Regionalne w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 1B pok.4 (piętro 1)

70-551 Szczecin

tel. 606 275 100

tyflopunktszczecin@gmail.com lub karolina.srodzinska@szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar