„Akademia Ekonomii Społecznej (…)

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych  zaprasza do udziału w  projekcie „Akademia Ekonomii Społecznej – niewidomi na nowoczesnym rynku pracy”. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nasza propozycja skierowana jest do nieaktywnych zawodowo osób z dysfunkcjami narządu wzroku mających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku 15 – 30 lat zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

Każdy uczestnik projektu otrzyma następujące wsparcie:    
•    udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym – mających na celu zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych, stworzenie indywidualnego profilu zawodowego uczestnika, określenie ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego, a także zdobycie wiedzy o współczesnym rynku pracy (20 godzin, VIII – XI 2014)
•    udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym – w celu przygotowania uczestnika do aktywności na rynku pracy, w szczególności poprzez pobudzenie aspiracji, pozytywne motywowanie, pogłębienie wiedzy o sobie, budowanie adekwatnej samooceny, rozwiązywanie indywidualnych problemów (20 godzin, VIII – XI 2014)
•    udział w warsztatach kompetencji społecznych – na których można będzie zapoznać się z efektywnymi technikami radzenia sobie ze stresem, technikami komunikacji społecznej, autoprezentacji oraz metodami zarządzania czasem i potencjałem emocjonalnym  (10 godzin, IX – XI 2014)
•    udział w warsztatach rozwoju osobistego i motywacji – na których uczestnicy będą mogli lepiej poznać siebie  w kontekście kluczowych kompetencji poszukiwanych na współczesnym rynku pracy (10 godzin, IX – XI 2014)
•    udziału w warsztatach specjalistycznych i zawodowych:
– moduł 1 – podstawowy kurs obsługi komputera z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego osobom z dysfunkcjami wzroku (60 godzin, XII 2014 – I 2015)
– moduł 2 – kurs profesjonalnego pracownika biurowego umożliwiający przyswojenie niezbędnych kompetencji związanych z samodzielnym prowadzeniem biura i organizowaniem pracy biurowej (60 godzin, I – II 2015)
– moduł 3 – warsztaty przybliżające podmioty sektora ekonomii społecznej oraz zasady ich tworzenia i funkcjonowania w kontekście aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami wzroku (90 godzin, II – III 2015)

•    każdy uczestnik otrzyma na własność urządzenia pomocne w codziennym życiu za kwotę 400 zł

•    3-miesięczny staż zawodowy realizowany w formie świadczenia pracy w charakterze pracownika biurowego w firmach, organizacjach lub w podmiotach ekonomii społecznej (IV – VI 2015).  

    3 miesiące stażu, 
    50 godzin w miesiącu, 
    wynagrodzenie na podstawie umowy,
    zatrudnienie dla najlepszych.


Do projektu zostanie zakwalifikowanych tylko 20 osób! Rekrutacja trwa.

Zapraszamy do składania aplikacji do projektu na adres e-mail:
poznan@szansadlaniewidomych.org


lub osobiście w biurze Fundacji:
Fundacja Szansa dla Niewidomych  
ul. Lindego 6, pokój 2  
60-573 Poznań  


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny  lub przez e-mail:
Tel: 61 64 65 111
Tel. kom.: 695 966 542 
E-mail: poznan@szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar