Aktywna Warszawa II

Szansa - Jesteśmy Razem

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywna Warszawa II” współfinansowanym ze środków m.st. Warszawy. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz ich bliscy zamieszkali na terenie Warszawy. W ramach projektu funkcjonuje stały punkt wsparcia (przy ul. Gałczyńskiego 7), w którym można otrzymać bezpłatne porady z zakresu podstawowej rehabilitacji, a także pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu specjalistycznego czy też wypełnianiu urzędowych dokumentów. Oferujemy także objęcie wsparciem osobistego trenera samodzielności, który pomoże w załatwianiu sprawa poza miejscem zamieszkania. 

Uczestnicy projektu mogą także wziąć udział w zajęciach sportowych (w tym np. samoobrona), manualnych, rozwoju osobistego oraz mają dostęp do bezpłatnych porad specjalistów m.in. coacha, doradcy zawodowego, prawnika, a nawet dietetyka czy pracownika socjalnego. W trakcie trwania projektu organizowane są także wydarzenia integrujące. 

Po więcej informacji lub w celu zgłoszenia udziału zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 635 10 60 lub na adres e-mail: warszawa@szansadlaniewidomych.org 

Projekt trwa do 30 listopada 2024 roku. 

Accessibility Toolbar