Aktywna Warszawa +

Szansa - Jesteśmy Razem

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywna Warszawa +” współfinansowanym ze środków m.st. Warszawy. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością wzroku, ich rodzin oraz opiekunów zamieszkałych na terenie Warszawy. W ramach projektu utworzony został stały punkt wsparcia, w którym mogą Państwo otrzymać bezpłatne porady z zakresu podstawowej rehabilitacji, a także pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu specjalistycznego czy też wypełnianiu urzędowych dokumentów. Oferujemy także usługi osobistych trenerów samodzielności, którzy pomogą Państwu w załatwianiu spraw poza miejscem zamieszkania.
Ponadto w ramach projektu bezpłatnie można wziąć udział w zajęciach sportowych, wokalnych, samoobrony,  manualnych, warsztatach z wizażu oraz rozwoju osobistego. Dla uczestników projektu dostępne będą także porady specjalistów m.in. prawnika, doradcy zawodowego czy psychologa.
W trakcie trwania projektu dla uczestników zorganizowane zostaną także ciekawe wydarzenia integrujące.
Po więcej informacji lub w celu zgłoszenia udziału zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 635 10 60 lub na adres e-mail: aktywna.warszawa@szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar