Aktywne osoby z niepełnosprawnościami

Szansa - Jesteśmy Razem

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

„Aktywne osoby z niepełnosprawnościami”

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa, poprawa sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnością wzroku, zamieszkałym na terenie województwa śląskiego.

Do kogo kierujemy projekt?

  • Do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, posiadających niepełnosprawność wzroku.

Co zyskają uczestnicy?

  • Wsparcie tyflospecjalisty, psychologa, doradcy ds. predyspozycji zawodowych,
  • udział w szkoleniach zawodowych z zapewnionym stypendium szkoleniowym,
  • płatny 3-miesięczny staż zawodowy,
  • wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

Jak się zapisać?

· Wyślij wiadomość na adres:

katowice@szansadlaniewidomych.org

· lub zadzwoń pod jeden z numerów telefonów:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
Tyflopunkt Katowice
32 786 95 06 lub 881 945 747

Chętnie pomożemy wypełnić wniosek J

Poniżej wszystkie potrzebne dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa: Aktywne osoby z niepełnosprawnościami

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Accessibility Toolbar