,,AKTYWNI Z SZANSĄ”

Szansa - Jesteśmy Razem

Serdecznie zapraszamy osoby niewidome i niedowidzące posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkujące powiat stargadzki, policki oraz miasto Szczecin do udziału w projekcie „Aktywni z Szansą”.

W ramach projektu oferujemy:

WARSZTATY EDUKACYJNO-REHABILITACYJNE ORAZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

  •  warsztaty z zakresu tyflosportu – treningi nordic walking pod okiem instruktora mającego doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób z niepełnosprawnością wzroku
  • spacery edukacyjne z przewodnikiem
  • warsztaty rozwojowe – manualne, ekologiczne, fotograficzne
  • spotkania grupy samopomocy „Razem z Szansą”
  • wspólne wyjścia do filharmonii, teatru i kina
  • Wycieczka jednodniowa „Tajemnice wyspy Ranów” do Rugii

Projekt skierowany jest do osób w każdym wieku. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje poprawność złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz data złożenia dokumentów (pierwszeństwo udziału),ilość miejsc jest ograniiczona. W ramach realizacji zadania uczestnicy otrzymają również wsparcie wolontariuszy współpracujących z Fundacją Szansa dla Niewidomych.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić poniższy formularz i dostarczyć go do biura Fundacji w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 1B, pokój 4 (1 piętro), lub też wypełnić go osobiście z pomocą koordynatora projektu (w razie potrzeby) w biurze Fundacji – po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Numer telefonu: 606 275 100.

Projekt „Aktywni z Szansą” dofinansowany jest ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Biuro Regionalne w Szczecinie
Pl. Żołnierza Polskiego 1B pok.4 (piętro 1)
70-551 Szczecin,
tel. 606 275 100
monika.bielecka@szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar