„Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne”.

Szansa - Jesteśmy Razem

Rzeszowski Oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne”.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów, w szczególności słabowidzących i niewidomych, poprzez wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe. Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu 40 aktywizujących zajęć mających na celu wspólne działanie beneficjentów w różnym wieku. Spotkania przeprowadzone zostaną  w następujących blokach tematycznych:

  • Sport – aktywny umysł – międzypokoleniowe gry integracyjne (szachy, warcaby, reversi);
  • Sport – aktywne ciało – zajęcia z nordic walking i jazda na tandemach ( tandemy tylko w Rzeszowie);
  • Rozwój umiejętności manualnych – zajęcia plastyczne;
  • Integracja kulturalna ( kino, muzeum itp.);
  • Nowoczesne technologie w praktyce.

Do udziału zapraszamy:

  • osoby z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabowidzących), seniorów (60+) i ich bliskich w każdym wieku,
  • mieszkańców: Rzeszowa, Krosna, Tarnobrzega oraz powiatu rzeszowskiego, krośnieńskiego, tarnobrzeskiego, jarosławskiego, brzozowskiego.

Projekt realizowany będzie od 27.07.2022r. do 15.12.2022r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Tyflopunkt w Rzeszowie

ul. Rejtana 10, lok. 208,

35–310 Rzeszów

tel.: 695 966 544, 17 853 79 43

email: malgorzata.stolarska@szansadlaniewidomych.org

Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Accessibility Toolbar