Architektura i wnętrze Pałacu Poznańskich w Łodzi (…)

Szansa - Jesteśmy Razem

W 2013 roku Tyflopunkt w Łodzi realizuje projekt pt: „Wydawnictwo tyflograficzne o architekturze i wnętrzach Pałacu Poznańskich w Łodzi dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jako efekt projektu powstał przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących pt:”Architektura i wnętrza Pałacu Poznańskich w Łodzi”.

Tutaj zamieszczamy jego treść w wersji elektronicznej.

Projekt polegał na stworzeniu i wydaniu nowatorskiego zestawu ilustracji wypukłych prezentujących architekturę i elementy wnętrza siedziby Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich, uzupełnionych o odpowiadające im opisy wydane w książeczce wydrukowanej jednocześnie w druku powiększonym i w brajlu.

Wydruki składają się z 2 warstw: warstwy graficznej z kontrastowymi kolorami, które ułatwiają oglądanie osobom słabowidzącym, oraz przezroczystej warstwy uwypuklonej, o zróżnicowanej wysokości, umożliwiającej rozpoznawanie obiektów osobom niewidomym.

Dzisiejsza technologia pozwala na różnicowanie wypukłości druku, tak że możliwe jest oddanie niuansów obrazu. W przypadku dzieła sztuki do istoty rzeczy należy treść zawarta w formie, której charakteru nie da się oddać słowami. Można ją przybliżyć w przestrzennym modelu.

Wspólnie z Muzeum Miasta Łodzi wybraliśmy zestaw ilustracji będących materiałem wyjściowym dla ilustracji wypukłych. W zestawie znajdują się dwa plany – plan parteru i pierwszej kondygnacji Pałacu, czyli przestrzeni dostępnych dla zwiedzających. Jest to baza dla rozeznania przestrzennego dla osób niewidomych. Pozostałych 8 tyflografik przedstawia elementy podstawowe budynku, wnętrza i wyposażenia, kluczowe dla narracji o zabytku i historii kultury, takie, które są np. za duże, by można je poznać dotykowo, lub zbyt skomplikowane, by można je sobie odtworzyć na podstawie opisu słownego. Jest tyflografika przedstawiająca fasadę Pałacu Poznańskich od ulicy Ogrodowej z dwiema charakterystycznymi kopułami, ale także tyflografika z dekoracją roślinną w stylu secesyjnym z zasłony czy forma fontanny ogrodowej z figurą kobiecą. Wszystkie ilustracje stanowią punkt wyjścia do epizodu z historii Pałacu, historii sztuki czy historii Łodzi.

Chcielibyśmy podkreślić, że w ten sposób Muzeum Miasta Łodzi stało się drugą instytucją kultury w Łodzi po Pałacu Herbsta, która uczyniła krok w kierunku udostępnienia swoich zasobów osobom funkcjonującym bezwzrokowo. Oferta kulturalna dostosowana dla osób słabowidzących i niewidomych jest naprawdę ograniczona. Każda taka inicjatywa jest więc konkretną zachętą dla osób z dysfunkcją wzroku do wyjścia z domu, do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym. Mamy nadzieję, że wyposażenie Muzeum w dotykowe zestawy stanie się podstawą do stworzenia scenariusza zwiedzania oraz innych rozwiązań specjalnie dla osób z dysfunkcją wzroku.                 

Publikacja została sfinansowana ze środków Miasta Łodzi oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Accessibility Toolbar