Ballady i romanse – wydanie tyflograficzne dla osób niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

Celem projektu jest upamiętnienie dwusetnej rocznicy pierwszego wydania „Poezyj” Adama Mickiewicza zawierającego „Ballady i romanse” oraz przypomnienie ich znaczenia i wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie, szczególnie wśród osób z niepełnosprawnością wzroku poprzez opracowanie wydania „Ballad i romansów” w zapisie brajlowskim wzbogaconego o wypukłe ryciny.

Chcąc dostrzec więcej, należy widzieć oczyma wyobraźni. Na kanwie tego przekonania powstał zamysł niniejszej publikacji. „Ballady i romanse” w 200. rocznicę powstania zachwycają w zupełnie nowej odsłonie. Specjalne wydanie tyflograficzne dedykujemy zarówno widzącym, jak i niewidomym Czytelnikom. Podobnie jak dwa przenikające się światy w „Balladach i romansach”, tak warstwy graficzna i dotykowa publikacji współgrają ze sobą pozwalając zmysłom na pełniejsze poznanie rzeczywistości wykreowanej na kolejnych kartach. Pod opuszkami palców odnajdujemy nie tylko znane Mickiewiczowskie frazy, ale również niepowtarzalne obrazy. Zobacz, dotknij, daj się zaskoczyć i pozwól wyobraźni widzieć to, co piękne, nieoczywiste, wyjątkowe…

Anna Koperska

Mają Państwo w rękach książkę o absolutnie wyjątkowym charakterze. I rzecz nie głównie w tym, że jest to wspaniała poezja Adama Mickiewicza, lecz że Fundacja Szansa dla Niewidomych i autorka pomysłu takiego właśnie opracowania, wykorzystały je w sposób odmienny od innych. Prezentujemy książkę w najwyższym stopniu innowacyjną, gdzie obok tekstu zamieściliśmy sztukę malarską Agnieszki Słowik-Kwiatkowskiej. Pełne wyobraźni i rozmachu obrazy, zatopione w romantycznym klimacie poety widzimy na osobnych kartach, a na kolejnych przedstawiamy ich kopie, tym razem w formie dostępnej dla Czytelników niewidomych. Są tu bowiem ich uwypuklone wersje na tle oryginalnej grafiki. Najprawdopodobniej to pierwsze spotkanie niewidomych Czytelników z „Balladami i romansami” w takim wydaniu, z tego rodzaju wyobraźnią, która łączy radość płynącą z oglądania kolorowych obrazów z dotykaniem ich uwypuklonych wersji. Tak odległe formy artystyczne, a przekaz wspólny – wejście w świat sztuki i łączenie poetycką nicią ludzi, których dzieli odmienność losu – widzenie i niewidzenie. Główną zaletą tej publikacji jest bowiem jej ideowy przekaz – bądźmy razem bez względu na różnice, które nas dzielą.

Zapraszam do lektury.

Marek Kalbarczyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Okładka książki
Okładka książki

Accessibility Toolbar