Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych ma przyjemność zaprosić biblioteki z całej Polski do udziału w Projekcie „Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji” .

Dla jakich bibliotek jest nasz projekt?

 • Biblioteki publiczne z całej Polski,
 • Przyjazne osobom niepełnosprawnym,
 • Posiadające pracowników chętnych do zdobycia nowej wiedzy z zakresu obsługi niepełnosprawnego czytelnika,
 • Pragnące promować swoją działalność i zachęcić niepełnosprawnych czytelników do częstszych wizyt.

Co biblioteka zyska w ramach projektu?

 • Pracowników dobrze przygotowanych do obsługi niepełnosprawnych czytelników,
 • Zasób wiedzy z zakresu promocji, w szczególności pośród osób niepełnosprawnych,
 • Zaangażowanie pracowników w projekt promocyjny, który przyciągnie nowych czytelników.

UWAGA! Termin naboru do projektu zostaje przedłużony do 15 lipca br. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia i czekamy na kolejne!

Jednocześnie informujemy o zmianach, jakie zaszły w Regulaminie i Harmonogramie.

Zmiany w Regulaminie:

 • Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób.
 • Możliwość wspólnego zgłoszenia kilku bibliotek z jednego województwa w ramach limitu miejsc na szkoleniu.

Zmiany terminów w Harmonogramie:

 • Przyjmowanie zgłoszeń: do 15.07.2018 r.
 • Ogłoszenie wyników naboru: 20.07.2018 r.
 • Przeprowadzenie szkoleń:  do 30.11.2018 r.
 • Promocja biblioteki w praktyce – wsparcie Specjalisty ds. promocji 01.08 – 14.12.2018 

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

 • W każdym województwie zostanie przeprowadzone tylko jedno szkolenie (dla jednej lub kilku wspólnie zgłoszonych bibliotek).
 • Szkolenie jest bezpłatne.
 • Szkolenie zostanie zorganizowane w zgłoszonej bibliotece. W przypadku wspólnego zgłoszenia – jednej z kilku zgłoszonych. W szczególnym wypadku, gdy biblioteka nie posiada odpowiednich warunków do przeprowadzania szkolenia, postaramy się zapewnić Państwo inne miejsce.
 • Termin szkolenia zostanie ustalony z przedstawicielami bibliotek, musi się jednak mieścić w terminie do 30.11.2018 r.

Załączniki:

REGULAMIN PROJEKTU

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram projektu i program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się wynikami naboru:

Wyniki naboru

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Accessibility Toolbar