BILET DOSTĘPNOŚCI

Szansa - Jesteśmy Razem

To wyjątkowa usługa, którą Fundacja Szansa dla Niewidomych oferuje dla wszystkich instytucji chcących realizować zapisy Ustawy o Dostępności.

Bilet Dostępności uprawnia posiadacza do przeprowadzenia podstawowego lub zaawansowanego audytu architektonicznego lub cyfrowego, dedykowanego dla instytucji którą reprezentuje. Dzięki realizacji Biletu Dostępności, może on uzyskać porady specjalistów w zakresie dostępności. Realizacja usługi kończy się przyznaniem Certyfikatu Dostępności.

Cena Biletu Dostępności ustalana jest indywidualnie.

Accessibility Toolbar