„Chcemy realizować swoje marzenia”

Szansa - Jesteśmy Razem

POKL
Łódź
UEProjekt „Chcemy realizować swoje marzenia” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja 
 

SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

zaprasza do udziału w projekcie:


„CHCEMY REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA”
 

W ramach projektu oferujemy Ci szkolenia w 100% FINANSOWANE Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ:

– 180 godz. kursu języka angielskiego zakończonego egzaminem międzynarodowym,

– 96 godz. kursu komputerowego zakończonego egzaminem ECDL,

SZKOLENIA I EGZAMINY UWZGLĘDNIAJĄ POTRZEBY OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Projekt adresowany do osób w wieku 18-64 lata:

– z dysfunkcją wzroku z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYMBOL 04-O,

– zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Pierwszeństwo otrzymają:

– kobiety,

– osoby w wieku 25-64 lata,

– osoby początkujące w zakresie j. angielskiego i komputera.

Zajęcia odbywać się będą:

– w okresie wrzesień 2014r. – czerwiec 2015r.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Łódź, ul. Tatrzańska 124a

Uczestnikom bezpłatnie zapewniamy:

– udział w kursie j. angielskiego i komputerowym,

– udział w egzaminach końcowych,

– podręczniki i materiały szkoleniowe,

– dyktafony do nauki j. angielskiego,

– catering,

-zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Łodzi.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA! 

W przypadku pytań skontaktuj się z Biurem Projektu:

Adres: ul. Kilińskiego 169 pok. 8

tel.: 42 676 50 77, 881 946 225

email: lodz@szansadlaniewidomych.org

Te umiejętności pomogą Ci osiągnąć Twoje cele osobiste i zawodowe!

 Formularz zgłoszeniowy

 Pobierz ulotkę informacyjną

Accessibility Toolbar