CZTERY ŁAPY – PANEL REWALIDACYJNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA RZESZOWA

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych – oddział w Rzeszowie realizuje projekt „Cztery łapy – panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rzeszowa” w okresie od 01.04.2019 roku do 31.07.2019 roku.

Cel główny projektu:

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest aktywizacja i polepszenie jakości życia dzieci niepełnosprawnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym zamieszkujących i/lub uczących się na terenie Miasta Rzeszowa poprzez zorganizowanie zajęć o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym. Projekt zakłada zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych z kynoterapii i felinoterapii oraz panel ćwiczeń w oparciu o gry i zabawy skierowane do 12 niepełnosprawnych dzieci.

Adresaci projektu:

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkającego i/lub uczące się w Rzeszowie.

Czas i miejsce:

Maj – czerwiec 2019,

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Rekrutacja trwa do 05.05.2019 roku. Ilość miejsc ograniczona.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasto Rzeszów

oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Accessibility Toolbar