„Czytam, więc wiem”

Szansa - Jesteśmy Razem

Uwaga mieszkańcy Warmii i Mazur, ruszamy z kolejną edycją konkursu literackiego. Zapraszamy osoby z dysfunkcją wzroku do nadsyłania recenzji ulubionych książek. Najlepsze i najbardziej kreatywne prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane w ogólnopolskim miesięczniku „HELP – Jesteśmy razem”.

Prace (dowolna forma literacka) można nadsyłać do 28 listopada 2022 r.

na adres e-mail: info@szansadlaniewidomych.org

oraz do Tyflopunktu w Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 39 lok. 217; 10-542 Olsztyn).

Zadanie pn. „Wszyscy czytamy!” jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na obrazku widać rząd książek na półce, logo Fundacja Szansa dla Niewidomych i test: konkurs literacki, Czytam, więc wiem; Uwaga mieszkańcy Warmii i Mazur, ruszamy z kolejną edycją konkursu literackiego; Zapraszamy osoby z dysfunkcją wzroku do nadsyłania recenzji ulubionych książek. Na dole logotypy PFRON i WARMIAMAZURY oraz informacja: Zadanie pn. „Wszyscy czytamy!” jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Accessibility Toolbar