„Do Snowia i dalej” – książka Jarosława Marka Rymkiewicza dostępna dla niewidomych czytelników

Szansa - Jesteśmy Razem

Opis projektu

Celem projektu było zwiększenie świadomości czytelniczej i uzupełnienie rynku wydawniczego w publikacje kierowane do osób niewidomych, jako grupy niebędącej aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce, poprzez przygotowanie brajlowskiego przedruku książki „Do Snowia i dalej” Jarosława Marka Rymkiewicza.

Odbiorcy projektu

Osoby z niepełnosprawnością wzroku należą do grupy niebędącej aktywnymi uczestnikami życia literackiego. Dostęp do literatury przez osoby niewidome, dzięki wzrastającemu postępowi technologicznemu, jest możliwy na różne sposoby, m.in. z wykorzystaniem audiobooków lub technologii odczytujących druk. Jednakże ograniczenie czytelnictwa osób niewidomych tylko do audiobooków sprzyja ich wtórnemu analfabetyzmowi. Bardzo istotne jest, aby zachować stały, aktywny kontakt z pismem, zasadami pisowni i ortografii, co jest możliwe głównie dzięki wykorzystywaniu zapisu brajlowskiego książek, publikacji, prasy. Udźwiękowienie stanowi bardzo ważny element dostępu do informacji dla osób niewidomych, jednak nie powinno zastępować czytelnictwa tradycyjnego. Dostępność dźwiękowa tekstów nie sprzyja i nie zachęca do nauki brajla, która powinna być podstawową umiejętnością dla osób niewidomych. Dlatego też tak ważne jest zwiększanie dostępności do różnorodnych pozycji literatury zapisanych w brajlu. Przyczyni się to do zapobiegania wtórnemu analfabetyzmowi osób niewidomych.

Wydawnictwo przyczyniło się do integracji społecznej, edukacji, przełamywania stereotypów, a także do wzmacnia samooceny osób niepełnosprawnych wzrokowo. Ambicją Fundacji było, by po książkę mogły sięgnąć osoby w różnym wieku, a szczególnie młodzi niewidomi, którzy mają utrudniony dostęp do wielu pozycji literatury współczesnej.

Czas realizacji: 1.07 – 31.12.2023r.

Okładka publikacji:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility Toolbar