Dokonania

Szansa - Jesteśmy Razem

W ciągu kilkudziesięciu lat fundacja osiągnęła wiele. Nie każdy potrafi zrealizować swoje marzenia, a założycielom i pracownikom fundacji się to udało. Postawiliśmy sobie trudne cele, które nas jednak nie przerosły – przeciwnie – umocniły w wierze, że da się zrobić wiele dobrego. Na przykład, bardzo ważne jest propagowanie rehabilitacji z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań elektronicznych i informatycznych służących niwelowaniu skutków inwalidztwa wzroku.

Fundacja oraz jej działacze przez lata swojej owocnej aktywności zdobyli wiele nagród i odznaczeń. Najważniejsze z nich to z pewnością:

  • medal „20 lat systemów wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
  • grawerton w dowód uznania od Ministra Jarosława Dudy
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • wyróżnienie od Marszałka Województwa Lubelskiego
  • list gratulacyjny z okazji 20-lecia Fundacji od Prezydenta Miasta Opola
  • wyróżnienie od Prezydenta Miasta Białystok
  • wyróżnienie od Rktora ASP w Warszawie
  • tytuł „Człowiek Bez Barier 2010” dla Prezesa Fundacji – pana Marka Kalbarczyka

Największym naszym osiągnięciem jest organizowana od roku 1999 międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która stała się najważniejszym wydarzeniem w tej dziedzinie w naszej części Europy. Jest ona połączona z wystawą specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Spotkanie w Polsce stwarza niepowtarzalną okazję do poznania doświadczeń zdobytych na Zachodzie i przekazania ich na Wschód. Na konferencji wręczamy statuetki Idola, które są przyznawane za wybitne osiągnięcia rehabilitacyjne osobom i producentom.

Nasza fundacja codziennie walczy na rzecz osób niewidomych i niedowidzących o prawo do informacji, nauki, pracy i odpowiedniej rehabilitacji. Przedstawiciele naszej fundacji brali udział w pracach komisji opiniujących wnioski osób niewidomych i słabowidzących złożone do PFRON w ramach programu „Komputer dla Homera”, a w roku 2008 uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Ministerstwo Edukacji w Słowenii, na których wypracowano stanowisko dla Parlamentu Europejskiego dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów, a także aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by świat stał się bardziej otwarty dla ludzi słabszych.
Aby łatwiej przekonywać osoby niewidome do rehabilitacji stworzyliśmy internetową platformę pod nazwą TYFLOSFERA. Już w pierwszych dniach jej działania, w styczniu 2009 odwiedziło ją ponad 10 tysięcy internautów. Celem naszej platformy jest wymiana doświadczeń, szeroko rozumiane poradnictwo oraz e-learning. Powstają tam kolejne prezentacje szkoleniowe, z których można skorzystać bez konieczności wychodzenia z domu.

Fundacja od początku swego istnienia  jest profesjonalnym organizatorem szkoleń rehabilitacyjnych przygotowujących inwalidów wzroku do podjęcia pracy i samodzielnego życia. We współpracy z MEN w roku 2007 przeszkoliliśmy w 250 szkołach nauczycieli w zakresie wykorzystywania w procesie nauczania niewidomych i słabowidzących uczniów komputerowego sprzętu tyfloinformatycznego  i oprogramowania. Natomiast w 2008 roku fundacja uruchomiła sieć tyflopunktów (punktów konsultacyjnych), w których osoby z wadami wzroku oraz ich rodziny a także inne osoby niepełnosprawne mogą zasięgać różnego rodzaju porad. Tyflopunkty działają aktualnie w 16 miastach Polski.

Fundacja Szansa ma również duże doświadczenie w rozpowszechnianiu wydawnictw skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących. Opracowaliśmy i wydaliśmy wiele ważnych dla tego środowiska publikacji, wśród których najbardziej znane są: poradnik rehabilitacyjny „Świat otwarty dla niewidomych – szanse i możliwości”, matematyczne poradniki „I ty możesz być matematykiem” oraz „Notacja matematyczna dla niewidomych – jak to zapisać, a jak odczytać ­­– poradnik”. Nasze biuletyny konferencyjne stanowią kompendium wiedzy rehabilitacyjnej, bez której trudno się obyć. W naszych konkursach biorą każdorazowo udział setki uczniów i dorosłych.

w 2007r. zorganizowaliśmy m.in. konkurs literacki dla uczniów szkół dla niewidomych i słabowidzących pt. „Jan Paweł II – orędownik nadziei i radości życia”, którego laureaci wyjechali na wycieczkę edukacyjną do Rzymu oraz olimpiadę pn. „Twoje miejsce w zjednoczonej Europie – szanse niewidomych i słabowidzących na wspólnym rynku pracy”, której laureaci olimpiady w liczbie 20 wzięli udział w zorganizowanym w sierpniu dwutygodniowym turnusie wypoczynkowo -szkoleniowym w Międzybrodziu Żywieckim, na którym mieli możliwość zapoznać się w praktyce z rozwiązaniami w zakresie sprzętu tyfloinformatycznego oraz przeszli szkolenie z zakresu motywacji i autoprezentacji.

Accessibility Toolbar