„Dostępne księgarnie – szkolenia dla pracowników z kontaktu i obsługi osób z niepełnosprawnością”

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt pod nazwą „Dostępne księgarnie – szkolenia dla pracowników z kontaktu i obsługi osób z niepełnosprawnością” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu zakładającego przeprowadzenie szkoleń z obsługi i kontaktu osób z niepełnosprawnością, który skierowany jest do pracowników księgarni jest przede wszystkim zwiększanie świadomości i kompetencji osób mających bezpośredni wpływ na promowanie i aktywizacje czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością. Elementy szkolenia związane z prezentacją urządzeń, pomocy i architektonicznych rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzeni ma kolosalny wpływ na niwelowanie barier, a tym samym propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Tego typu szkolenie niesie ze sobą obopólne korzyści dla każdej z grup. Bezpośredni kontakt z osobom kompetentną w kwestii literatury stanowi istotny czynnik wpływający na postrzeganie przez osoby z niepełnosprawnością codziennych czynności, jak na przykład wizyta w księgarni. Świadomość oraz zdobyta podczas szkoleń wiedza i umiejętności przyczyniają się natomiast do stworzenia nowych możliwości w zakresie promocji danej instytucji oraz mają wpływ na komfort pracowników podczas obsługi osób z niepełnosprawnością. Korzystając z doświadczenia wynikającego z przeprowadzonych w poprzednich latach szkoleń o zbliżonej tematyce i formie oraz dostrzegając potrzebę oraz zainteresowanie ze strony pracowników księgarni planujemy kolejną edycję projektu. Projekt skierowany jest zarówno do księgarni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością pod względem posiadanego sprzętu, architektury, czy dostępności pozycji umożliwiających aktywne uczestnictwo czytelnika ze szczególnymi potrzebami (audiobooki, wersje czarnodrukowe, wersje brajlowskie), jak i mniejszych księgarni będących lokalnymi ośrodkami kultury.

Potrzeba realizacji projektu wyniknęła z sukcesu, jakim były analogiczne działania skierowane do bibliotekarzy. Korzystając z wsparcia merytorycznego ze strony pracowników wojewódzkich Tyflopunktów oraz specjalisty ds. promocji, w trakcie szkolenia odbędą się warsztaty, podczas których powstanie plan promocji skierowany do konkretnej instytucji, wdrożenie którego będzie przyczyniać się do promocji czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością, szczególnie niewidomych i słabowidzących. Projekt trwa do 31 grudnia 2022 roku.

Aktualizacja:

Projekt został zrealizowany w niemal wszystkich województwach, cieszył się dużym powodzeniem wśród księgarzy. Dzięki zaprezentowaniu nowoczesnych technologii wspierających osoby z niepełnosprawnościami przeszło 160 pracowników księgarni zostało wyposażonych w niezbędną wiedzę na temat osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu zwiększyli swoją świadomość i podnieśli kompetencje w kontekście obsługi klienta. Podczas warsztatów wykorzystano sprzęt specjalistyczny i nauczono jego obsługi. Każda placówka opracowała również, we współpracy z naszymi Tyflospecjalistami plan promocji księgarni.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Accessibility Toolbar