„Dotknij pięknej Opolszczyzny – wydanie drugie, rozszerzone”

Szansa - Jesteśmy Razem

W 2013 roku Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt w Opolu wydała pierwszy tego typu w regionie przewodnik turystyczny pt. „Dotknij pięknej Opolszczyzny”. 100 egzemplarzy dwu tomowych (jeden komplet publikacji stanowią dwa tomy książki) w wersji drukowanej stanowiącej publikowaną zamkniętą całość jest dedykowany w szczególności osobom niewidomym i niedowidzącym oraz ich całemu społecznemu otoczeniu. Przewodnik zawiera opis województwa opolskiego, zabytki, obiekty i miejsca warte uwagi wraz z charakterystyką atrakcji i obiektów turystycznych miasta Opola oraz pozostałych powiatów Opolszczyzny. Publikacja została wydana w taki sposób, że obok tekstu czarno-drukowego zawiera tekst w brajlu oraz zdjęcia i grafiki, przygotowane tak, aby osoba niewidoma, czy słabowidząca miała możliwość korzystania z nich za pomocą dotyku. Przewodnik wydany w dwóch tomach, zawiera łącznie 15 zdjęć i rycin wypukłych, 5 map i kilkadziesiąt opisów obiektów, najciekawszych i wyjątkowych miejsc Opolszczyzny.

Fundacja Szansa dla Niewidomych posiada duże doświadczenie w wydawaniu podobnych publikacji. Przykładem jest pierwszy tego typu Atlas pt. „100 najpiękniejszych miejsc w Polsce, zabytki i krajobrazy wreszcie dostępne dla niewidomych i słabowidzących”, wydany w 2009 roku w 7 tomach, czy przewodniki turystyczne: „Dotknij Wrocławia” z 2011 roku oraz „Lubuskie na wyciągnięcie ręki” wydany w 2012 roku.

Pojawienie się takich publikacji wpływa na wzrost świadomości społecznej, porusza ważną tematykę dotycząca realnych potrzeb i możliwości niewidomych. Z drugiej strony publikacja dostosowana jest do możliwości poznawczych niewidomych, co pozwala tym osobom skoncentrować się na mocnych stronach własnej osobowości oraz na możliwościach osiągnięcia sukcesów w poznawaniu uroków województwa opolskiego. Opolszczyzna stała się wreszcie dostępna dla każdego na wyciągnięcie ręki!

W roku bieżącym realizujemy projekt „Dotknij pięknej Opolszczyzny – wydanie drugie, rozszerzone”. Projekt podobnie jak w roku poprzednim sfinansowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON. Osoby, organizacje i instytucje, które otrzymały
w ubiegłym roku wydany przez nas przewodnik zachwycając się jakością wykonania oraz merytoryczną stroną książki, jednocześnie podpowiadały nam kolejne miejsca i obiekty, które mogłyby znaleźć się w tego typu publikacji, w związku z czym, w wydaniu drugim rozszerzonym dodamy 2 mapy, 8 zdjęć i rycin (ryciny i mapy podobnie jak poprzednio dostosowane dotykowo dla niewidomych) oraz rozbudujemy treść merytoryczną przynajmniej o 15 kolejnych obiektów
i miejsc. W efekcie czego kolejna publikacja poszerzy się z dwóch do trzech tomów.

Accessibility Toolbar