„Dotknij świata książek”

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych każdego roku realizuje kilkadziesiąt projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Są to projekty o różnorodnej tematyce, dedykowane osobom z niepełnosprawnością, zwłaszcza dysfunkcjami wzroku. Nasze cele i działania wpisują się w obszar integracji i aktywizacji społecznej, jak również walki z izolacją i wykluczeniem. Pragniemy głosić ideę równych szans dla każdego bez względu na współwystępującą niepełnosprawność. Promujemy polskie osiągnięcia w dziedzinie rehabilitacji, dostępności czytelnictwa dla osób niewidomych i słabowidzących, ale także podkreślamy możliwości jakie daje osobom niepełnosprawnym rozwój nowoczesnych technologii. Dzięki takim przedsięwzięciom mamy szansę dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, oferując innowacyjne rozwiązania, wydając kolejne publikacje brajlowskie oraz audio czy organizując szkolenia, warsztaty, zajęcia rehabilitacyjne. Jednym z projektów realizowanych w Wielkopolsce jest projekt pn.: Innowacyjne metody wsparcia osób z niepełnosprawnościami na przykładzie innowacji społecznej „Dotknij świata książek”.

Z danych GUS za rok 2017 wynika, że w Polsce żyje ok. 1,8 mln osób z dysfunkcjami wzroku. Dużym odsetkiem tej grupy są dzieci w wieku szkolnym, które z uwagi na deficyty percepcji wzrokowej mają utrudniony dostęp do ważnych przekazów kulturalnych – a tym samym zaburzony jest ich rozwój społeczny.

Treści graficzne zamieszczane w książkach są niedostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku, zwłaszcza niewidomych. Aby pomóc dzieciom niewidomym oraz słabowidzącym zaprojektowano oraz przetestowano innowacyjny pomysł, którego istotą jest stworzenie trójwymiarowych modeli wybranych postaci literackich. Postaci te zostały zaprojektowane przez artystę plastyka, z uwzględnieniem specyfiki „oglądania poprzez dotyk”. Innowacja ma ułatwić dzieciom z niepełnosprawnością wzroku poznawanie rzeczywistości przedstawionej na kartkach książek. Uczniowie są tym samym zachęcani do czytania i zdobywania wiedzy o elementach kultury polskiej i światowej.

Projekt realizowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych zakłada kontynuację innowacji „DOTKNIJ ŚWIATA KSIĄŻEK”, czyli przygotowanie trójwymiarowych modeli następujących postaci literackich:

 • Ania z Zielonego Wzgórza
 • Czerwony Kapturek
 • Kopciuszek
 • Kot w Butach
 • Koziołek Matołek
 • Królowa Śniegu
 • Kubuś Puchatek
 • Mały Książę
 • Mikołajek
 • Pan Kleks
 • Hobbit
 • Pippi Pończoszanka

Zestaw modeli prezentujący postaci literackie, dzięki którym niewidome dzieci mogą poprzez dotyk poznać ulubionych bohaterów, stanowi wartościowe narzędzie edukacyjne. Celem projektu jest niwelowanie nierówności w dostępie do treści graficznych zawartych w książkach, wynikających z ograniczeń związanych z niepełnosprawnością wzroku; promocja czytelnictwa; wykorzystanie innowacji społecznej dedykowanej osobom niewidomym w celach edukacyjno-rehabilitacyjnych. Zaproponowane rozwiązanie z powodzeniem mogą stosować instytucje pracujące z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi np. fundacje i stowarzyszenia, biblioteki, szkoły, ośrodki edukacyjne.

Grupę docelową projektu stanowią:

– dzieci z niepełnosprawnością wzroku;

– rodziny i opiekunowie dzieci z dysfunkcją wzroku;

– rehabilitanci, naukowcy, innowatorzy;

– pracownicy NGO i wolontariusze;

– pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, edukatorzy, eksperci;

– pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół, przedszkoli;

– pracownicy bibliotek;

– studenci pedagogiki, pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki;

– osoby zainteresowane nowoczesną rehabilitacją osób z dysfunkcją wzroku oraz osoby, które mają kontakt z niewidomymi dziećmi;

– osoby zainteresowane wykorzystywaniem nowoczesnych technologii dedykowanych osobom z niepełnosprawnością.

Pracownicy Fundacji realizując cykl spotkań, w których uczestniczą niewidome dzieci, ich rodzice i opiekunowie, pedagodzy, pracownicy bibliotek, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół czy studenci pedagogiki specjalnej, prezentują zestawy modeli proponując ciekawe i angażujące zajęcia z elementami zabawy. Spotkania połączone z prezentacją wiążą się zarówno z samymi modelami, ich innowacyjnością, historią, znaczeniem, tym co przedstawiają, jak również z tematem dostępności do informacji, literatury, kultury i sztuki.

Podczas wielkopolskiej konferencji organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych, poświęconej innowacjom i dostępności, która odbyła się 1 września br. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowaliśmy stoisko wystawiennicze, na którym specjaliści prezentowali wyjątkowe modele 3D. Podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów omówiono możliwości praktycznego wykorzystania innowacji oraz zaprezentowano inne zyskujące popularność rozwiązania niwelujące skutki niepełnosprawności wzroku. Pracownicy i wolontariusze Fundacji zorganizowali także wystawę sprzętu tyflorehabilitacyjnego oraz tyflografik przedstawiających plany, dzieła sztuki czy zabytkowe obiekty, które osoby niewidome mogą poznać wykorzystując zmysł dotyku. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z publikacjami książkowymi w tradycyjnym czarnodruku, druku powiększonym i brajlowskim oraz wersjach audio. Podczas wydarzenia nie zabrakło także prezentacji najnowszych innowacji, jak np. udźwiękowione szachy czy globus. Eksperci przybliżyli uczestnikom konferencji specyfikę aplikacji YourWay, która zawiera największą w Polsce bazę obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. YourWay współpracuje z beaconami oraz dźwiękowymi bazami informacyjnymi. Obecni na konferencji goście po zainstalowaniu aplikacji mieli możliwość przekonać się jak pomocnym narzędziem w poruszaniu się po budynku jest wspomniana innowacja. Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu omówili innowacje społeczne na przykładzie usługi Mobilny Urzędnik oraz aplikacji Asisto. Mobilny urzędnik to projekt w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie polegające na świadczeniu usług w miejscu zamieszkania/pobytu klienta o specjalnych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą. Asisto to personalny asystent w formie aplikacji mobilnej dostosowany do użytku dla osób niedowidzących. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji aplikacja dokładnie lokalizuje i identyfikuje produkty na półkach sklepowych, eliminuje konieczność obecności osoby trzeciej podczas zakupów, co zmniejsza poziom wykluczenia społecznego osób słabowidzących. Konferencja o charakterze hybrydowym zgromadziła liczne grono internautów oraz gości, którzy osobiście uczestniczyli w wydarzeniu.

Wymienione rozwiązania są kolejnym krokiem na drodze do pełnego wyrównania życiowych szans osób niewidomych i słabowidzących, zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy jak każdy z nas pragną poznawać i odkrywać otaczający świat, uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym, zdobywać wykształcenie oraz wykonywać pracę, która będzie wartościowa i ważna dla innych.

Projekt Innowacyjne metody wsparcia osób z niepełnosprawnościami na przykładzie innowacji społecznej „Dotknij świata książek” jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Innowacja społeczna powstała w ramach realizacji projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoby zainteresowane projektem zachęcamy do kontaktu. Istnieje możliwość wypożyczenia modeli 3D, aby to zrobić wystarczy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem Fundacji w Poznaniu.

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Tyflopunkt w Poznaniu

ul. Lindego 6, pok. 3

60-573 Poznań

pon. – pt. godz. 8:15-16:15

Tel. 695 966 542

e-mail: poznan@szansadlaniewidomych.org

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20210901_135034-1024x720.jpgObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P8310277-1024x768.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P8310290-1024x768.jpgObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie P9010407-1-1024x768.jpg

Accessibility Toolbar