Droga do samodzielności

Szansa - Jesteśmy Razem

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI! NOWOCZESNA REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI WZROKU” który jest realizowany na terenie całego kraju, w 15 specjalistycznych placówkach – tyflopunktach, w okresie 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.

Projekt jest skierowany do dorosłych osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabowidzących), posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

W ramach projektu zapewniamy różnorodne i ciekawe formy nowoczesnej tyflorehabilitacji, m.in.: zajęcia i konsultacje z tyflospecjalistami oraz zajęcia z ekspertami (łącznie 145,5 godziny zajęć) w ramach 20 tyflomodułów:

 1. Świat dotyku i dźwięku – akceptacja własnej niepełnosprawności, wykorzystanie zmysłów dotyku i słuchu.
 2. Dom – utrzymanie czystości pomieszczeń, bezpieczna i praktyczna aranżacja przestrzeni.
 3. Kuchnia – bezwzrokowe przygotowanie potraw i obsługa sprzętów kuchennych.
 4. Zdrowie – dieta a kondycja oczu, ćwiczenia dla osób niewidomych.
 5. TYFLOSport – zapoznanie z pozornie niedostępną dla niewidomych aktywnością i rekreacją: tandemy, strzelectwo bezwzrokowe, piłki dźwiękowe, tenis stołowy, dostosowane gry planszowe.
 6. TYFLOInformatyka – obsługa komputera za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
 7. TYFLOEdukacja – techniki bezwzrokowego przyswajania wiedzy z różnych dziedzin.
 8. Niewidomy poliglota – bezwzrokowa nauka języków obcych, pomoce naukowe, rola Internetu w nauce języka, dostępne translatory i słowniki.
 9. Mobilność – poruszanie się z nawigacją po mieście, korzystanie z komunikacji miejskiej, nowoczesne modele białych lasek i dostosowanych systemów nawigacji dla niewidomych.
 10. Uprawnienia – prawa i obowiązki osób niewidomych.
 11. Kultura – audiodeskrypcja w filmach, audiobooki, prezentacja dostępnych w muzeach rozwiązań umożliwiających bezwzrokowe zapoznanie się z wystawą, dostępne publikacje w brajlu i druku transparentnym.
 12. Hobby – wskazanie możliwości rozwijania własnych pasji i zainteresowań bezwzrokowo, w różnych formach: muzyka, literatura, rzeźba, sport.
 13. TYFLOTurystyka – zwiedzanie bezwzrokowe, wskazanie ośrodków w Polsce i na świecie dostosowanych technicznie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, wskazanie istniejącej literatury skierowanej do niewidomych i słabowidzących turystów.
 14. Autoprezentacja i wizerunek – mowa ciała, odpowiednia postawa, panowanie nad własnym ciałem, budowanie pozytywnego wizerunku.
 15. Nowoczesne technologie – najnowsze rozwiązania w służbie inwalidom wzroku, wdrażane i testowane na całym świecie.
 16. Motywacja – praca nad wiarą we własne siły, nad samodoskonaleniem się i wyznaczaniem sobie celów.
 17. Dostępność –zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu dostosowania przestrzeni, angażowanie osób niewidomych i niedowidzących do wspólnego wykonywania audytów dostępności przestrzeni publicznej.
 18. Świadomy niewidomy klient – przybliżenie zasad realizacji potrzeb w różnych urzędach i instytucjach, obsługa bankomatów, składanie wniosków, załatwianie spraw urzędowych.
 19. Rozwój umiejętności manualnych – zajęcia rozwijające zdolności manualne, warsztaty plastyczne, sztuka origami, techniki zdobnicze, własnoręczne tworzenie tyflografik.
 20. Aktywność społeczna i obywatelska – angażowanie beneficjentów w działania lokalne, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja form wsparcia: 01. 04.2019-31.03.2019 (I edycja)

Druga edycja projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI! NOWOCZESNA REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI WZROKU” współfinansowanego ze środków PFRON jest realizowana na terenie całego kraju, w 16 specjalistycznych placówkach – tyflopunktach, w okresie 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

Podobnie jak w I okresie realizacji, projekt jest skierowany do dorosłych osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabowidzących), posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

W II edycji łączna liczba zajęć i konsultacji z tyflospecjalistami oraz zajęć z ekspertami (w ramach 20 tyflomodułów) na każdego beneficjenta ostatecznego wynosi 142 godziny.

Realizacja form wsparcia: 01. 04.2020 -31.03.2021 (II edycja)

Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej PFRON

Accessibility Toolbar