Elżbieta Gutowska-Skowron

Szansa - Jesteśmy Razem

Członek Rady Fundatorów. Urodzona 19 sierpnia 1957 roku w Jeleniej Górze. W roku 1984 ukończyła wyższe studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Życiu Warszawy, w Expressie Wieczornym, w Gazecie Bankowej, w kilku gazetach lokalnych i w wydawnictwach Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Praga Południe. Ponadto była zatrudniona w charakterze rzecznika prasowego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Praga Południe. Obecnie współpracuje z firmą z branży tyfloinformatycznej i z miesięcznikiem Help wydawanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych. W roku 1994 została nagrodzona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich „za wybitne osiągnięcia dziennikarskie, za rzetelność, wartość informacyjną i walory formalne tekstów”.  Prywatnie wdowa po Januszu Skowronie, wybitnym, niewidomym pianiście jazzowym.

Accessibility Toolbar