„Głosy zamknięte w płatkach śniegu” – książka Marka Kalbarczyka dostępna dla niewidomych i widomych

Szansa - Jesteśmy Razem

O projekcie

Celem projektu było zwiększenie dostępu do literatury dla osób niewidomych i widzących poprzez wprowadzenie do obiegu czytelniczego nowego wydania książki autorstwa Marka Kalbarczyka pt.: „Głosy zamknięte w płatkach śniegu”.

Książka została wydana w czarnodruku i w przedruku brajlowskim, tak by była dostępna zarówno dla osób niewidomych, jak i widzących. W powieści autor ukazuje świat dotyku i dźwięku – świat, w którym żyją niewidomi.

Książka przedstawia życie niewidomego, który koncertuje swoją uwagę na wszelkich dźwiękach, jakie do niego docierają. W jego przypadku to właśnie te słuchowe bodźce docierają ze zwiększoną siłą. Bohater wykazuje objawy zespołu Aspergera, co ma ogromny wpływ na jego psychikę. Żyje więc dźwiękiem nie tylko dlatego że nie widzi, lecz zbyt dużo słyszy. Konsekwencją tego jest umiłowanie muzyki i odgłosów przyrody. Bohater gromadzi nagrania nie tylko muzyczne, ale również odgłosy ptaków, zwierząt oraz bliskich mu osób. Poszukuje również przyjaciół, którzy rozumieją „jego świat” i jak się okazuje – trudno jest mu ich znaleźć. Powieść autorstwa Marka Kalbarczyka zawiera również wiersze-wyznania głównego bohatera.

Główne cele projektu:

  • Publikacja 10 egzemplarzy przedruku brajlowskiego wydania książki „Głosy zamknięte w płatkach śniegu” Marka Kalbarczyka oraz 205 egzemplarzy wydania czarnodrukowego
  • Aktywizacja kulturalna i czytelnicza osób niewidomych, należących do grupy potencjalnie wykluczonej z życia kulturalnego i społecznego
  • Ułatwienie dostępu do literatury szerszemu gronu odbiorców oraz promowanie samodzielności osób niewidomych
  • Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku (przełamywanie barier psychospołecznych, wzbudzanie potrzeby poznawania świata, integracja społeczna).

Odbiorcy

Treść publikacji jest przystępna, zrozumiała i interesująca zarówno dla młodzieży, osób dorosłych, jak i seniorów, a wszechstronność wydania pozwala dotrzeć nie tylko do osób w różnym wieku, ale również do tych z dysfunkcjami wzroku. Dzięki wydaniu publikacji w brajlu i czarnodruku książka jest dostępna dla wszystkich.

Czas realizacji: 12.06 – 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility Toolbar