Gramy razem!

Szansa - Jesteśmy Razem

Czym jest projekt „Gramy razem!”?

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza na grę miejską po Lublinie

08.07.2022 r. godz. 13:00. Zaczynamy pod gmachem głównym KULu.

Projekt: Projekt dofinansowany ze środków Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie dot. um. nr (Umowa nr 387/PST/CP/22 z dnia 31.03.2022r).

Projekt „Gramy razem!” ma na celu zorganizowanie gry miejskiej na terenie miasta Lublin dostosowanej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Gra Miejska pozwoli na skorzystanie z walorów turystyki w niekonwencjonalny sposób. Dzięki zagadkom i łamigłówkom uczestnicy samodzielnie będą dowiadywać się ciekawostek o mieście Lublin, jednocześnie przemierzając pieszo trasę od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przez Plac Litewski, Stare Miasto i aż na Plac Zamkowy. Dzięki zaangażowanemu w działania tyflospecjaliście, który będzie czuwał od początku przygotowań do Gry Miejskiej, zostanie ona dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących (poprzez między innymi zapewnienie audiodeskrypcji obiektów, które będą na trasie Gry Miejskiej). Dodatkowo komplety materiałów dla uczestników zostaną poddane procesowi adaptacji oraz zostaną wydrukowane w druku transparentnym. Pozwoli to na samodzielne korzystanie z przygotowanych zadań przez osoby z dysfunkcją wzroku. Do pomocy w Grze Miejskiej zostaną zaangażowani również wolontariusze Fundacji Szansa dla Niewidomych, którzy będą czuwać nad przebiegiem Gry Miejskiej oraz wspierać osoby niewidome i słabowidzące w poruszaniu się po trasie rozgrywki.

Kto może wziąć udział?

Grupą docelową projektu będzie 50 osób niewidomych i słabowidzących.

Uczestnikami Gry Miejskiej będą osoby z terenu całej Lubelszczyzny (np.

z powiatów: opolskiego, kraśnickiego, tomaszowskiego, radzyńskiego, hrubieszowskiego, m. Lublin). Dodatkowo zostaną zaproszone osoby niewidome i słabowidzące z sąsiednich województw. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy.

O terminie oraz szczegółach będziemy informować na bieżąco.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Fundacja Szansa dla Niewidomych

ul. Głowackiego 35/66

20-060 Lublin

tel: 881 946 995

e-mail: anita.szczepanska@szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar