Janusz Mirowski

Szansa - Jesteśmy Razem

Członek Rady Fundatorów. Dyrektor w firmie tyfloinformatycznej. Absolwent Komunikacji Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.  Ekspert od innowacyjnych technologii internetowych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami metodą PMI, TENSTEP i KISS. Uczestniczył w pracach nad audytami stron internetowych rozlicznych instytucji. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi, merytorycznie wspiera działania Fundacji. Brał udział w wielu projektach Fundacji z zakresu dostępności, m.in. „Eurodotykownik – najpiękniejsze oblicza Europy”, „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania” (PFRON, 2016-2017), Każdego roku czynnie pomaga w organizacji i prowadzeniu konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Współautor opracowania dla niewidomych i słabowidzących kandydatów na studia w ramach projektu „Przyjazne uczelnie – przyjazne studia”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę w 2017 roku.

Accessibility Toolbar