Jesteśmy razem – poznaj świat dotyku i dźwięku

Szansa - Jesteśmy Razem

Spotkanie integracyjno-czytelnicze Klubu Książki Brajlowskiej – wyjątkowe spotkanie podczas którego przeczytaliśmy najpiękniejsze fragmenty ulubionych książek. Na spotkaniu posłuchaliśmy wraz z podopiecznymi fundacji fragmentów książek odczytywanych przez osoby niewidome posługujące się  alfabetem Braille’a. Była to również okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z pasją jaką jest czytanie.  

Szkolenie rehabilitacyjne – szkolenie podnoszące kompetencje czytelnicze osób z dysfunkcją wzroku, podczas którego omówiliśmy formy wsparcia czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących z wykorzystaniem niezbędnych pomocy. Podczas szkolenia zaprezentowaliśmy rozwiązania niwelujące skutki niepełnosprawności wzroku, m.in. odtwarzacze książki mówionej, powiększalniki, lupy. Opowiedzieliśmy o możliwościach korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych, zaprezentowaliśmy publikacje brajlowskie, tyflograficzne oraz w druku powiększonym.  

Książki dla mieszkańców Podlasia – przekazaliśmy bezpłatnie kilkadziesiąt interesujących książek w czarnodruku, druku powiększonym, brajlu, audio. W ten sposób staramy się dotrzeć do wszystkich miłośników książek z niepełnosprawnością wzroku. 

Zadanie pn. „Jesteśmy razem – poznaj świat dotyku i dźwięku”  jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podlaskiego 

Accessibility Toolbar