„Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci” – książka Jarosława i Joanny Szarków dostępna dla niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

„Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci” to książka wprowadzająca najmłodszego odbiorcę w świat chwalebnej historii Polski. Książka jest, w dzisiejszym świecie odwiecznych wątpliwości, dawką solidnej, prawdziwej wiedzy o losach Polski. Co więcej, owa pozycja uświadamia nie tylko dzieciom, ale i rodzicom, jak ważne są współcześnie wartości takie jak miłość, szacunek, poczucie dumy z Ojczyzny.

Z dozą pewności można stwierdzić, iż książka autorstwa Państwa Szarek pozwoli najmłodszym odbiorcom, bez względu na niepełnosprawność, w pełni dostrzec ważność pielęgnowania swej narodowości.

Działania realizowane w ramach projektu:

• Wydanie książki Jarosława i Joanny Szarek pt. „Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci” w formie brajlowskiej
• Aktywizacja kulturalna i czytelnicza osób niewidomych, należących do grupy potencjalnie wykluczonej z życia kulturalnego i społecznego
• Ułatwienie dostępu do literatury szerszemu gronu odbiorców oraz promowanie samodzielności osób niewidomych
• Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku (przełamywanie barier psychospołecznych, wzbudzanie potrzeby poznawania świata, integracja społeczna

„Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci” Jarosława i Joanny Szarek to książka, która bezwarunkowo powinna znaleźć się na półce niewidomego dziecka. Choć nie jest to podręcznik, edukacyjny walor tej publikacji jest nie do przecenienia. Anegdotyczna, żywa forma, zrozumiały dla dzieci sposób narracji, ekspresyjny przewodnik po polskich dziejach od Mieszka I do Solidarności, zaszczepiający w najmłodszych miłość do Ojczyzny i dostarczający rzetelną wiedzę na temat jej historii, a nade wszystko uczący dumy z bycia Polakiem, które to poczucie, jakże często, deprecjonuje się dziś jako nie na czasie. Ta niezwykła książka ze wszech miar zasługuje na brajlowskie wydanie.

~ Elżbieta Gutowska-Skowron

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury -państwowego funduszu celowego

Accessibility Toolbar