Konkurs: Jan Paweł II – orędownik nadziei i radości życia

Szansa - Jesteśmy Razem

Rozstrzygnięcie konkursu „Jan Paweł II – Orędownik Nadziei i Radości Życia” – 5 lipca 2007

Jury konkursu w składzie: Joanna Kalbarczyk – przewodnicząca, Wiesława Szczepaniak-Maleszka, Krystyna Wettyng, Siostra Rut Wosiek, Agnieszka Gąsior – sekretarz, obradowało 12 czerwca br.

Po wnikliwej ocenie 37 prac konkursowych jury wyłoniono 25 uczestników konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do nagrody w postaci tygodniowego wyjazdu do Włoch, w tym także do grobu największego z Polaków, Jana Pawła II.

 Lista laureatów konkursu.

Ponadto Jury konkursu postanowiło wyróżnić prace 5 uczestników:
1. Ewelina Rudnicka – I miejsce
2. Kaja Dobranowska – II miejsce
3. Rafał Butajło – III miejsce
4. Agata Ostaszewska – nagroda specjalna
5. Arkadiusz Walęciak – nagroda specjalna

W imieniu organizatora konkursu serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć w nim udział. Składamy najlepsze życzenia laureatom i tym, którym się słabiej powiodło. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, którzy dołożyli starań, aby przygotować młodzież do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Jako organizatorzy konkursu, mamy ogromną satysfakcję, że kolejna inicjatywa naszej fundacji spotkała się ze zrozumieniem i przyczyniła się do pogłębienia refleksji nad przesłaniem Jana Pawła II.

Z wyrazami szacunku

Marek Kalbarczyk
Prezes Zarządu

Sylwester Peryt
Dyrektor Fundacji

Accessibility Toolbar