„Kultura bliżej Nas. Dostępna książka jako forma włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami”

Szansa - Jesteśmy Razem

Rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych realizuje projekt  „Kultura bliżej Nas. Dostępna książka jako forma włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami”  w okresie od 15.09.2021 do 10.12.2021 roku.

Cel główny projektu:

Nadrzędnym celem projektu pn. „Kultura bliżej Nas. Dostępna książka jako forma włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami” jest tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami poprzez wspieranie uczestnictwa tych osób w przedsięwzięciach kulturalnych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez promocję czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnościami połączoną z konkursem pn. „Dostępna książka – konkurs czytelniczy dla osób z niepełnosprawnościami”. Konkurs zostanie zakończony wyłonieniem 3 laureatów najlepszych prac konkursowych (recenzji wybranych przez uczestników książek), którzy otrzymają drobne nagrody książkowe. Dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane w ogólnopolskim miesięczniku „HELP – widzieć więcej”.

Do realizacji tego celu będą służyły książki o różnorodnej tematyce: kulturalnej, turystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej. Będą to zarówno publikacje z zakresu literatury pięknej, przewodniki, bibliografie, jak i poradniki rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami. Będą to książki w trzech formatach:

 • książki w brajlu i druku transparentnym,
 • książki w czarnodruku,
 • audiobooki.

Adresaci projektu:

Łącznie 80 książek w różnych formatach zostanie rozdysponowanych pomiędzy osoby z niepełnosprawnością legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci), orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (dorośli) lub orzeczeniem równoważnym. W tej grupie znajdą się między innymi osoby z niepełnosprawnością wzroku (04-O). Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące następujące 10 powiatów województwa podkarpackiego:

 • miasto na prawach powiatu Rzeszów,
 • miasto na prawach powiatu Krosno,
 • miasto na prawach powiatu Tarnobrzeg,
 • miasto na prawach powiatu Przemyśl,
 • powiat rzeszowski,
 • powiat krośnieński,
 • powiat tarnobrzeski,
 • powiat przemyski,
 • powiat jarosławski,
 • powiat brzozowski.

Dodatkowo do 6 bibliotek z terenu województwa podkarpackiego zostanie rozdysponowanych bezpłatnie 50 egzemplarzy książek w różnych formatach (brajl i druk transparentny, czarnodruk, audiobook) w celach promocyjnych, do wypożyczenia, obejrzenia, itp. przez zainteresowane osoby. Będą to następujące biblioteki:

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,
 • Krośnieńska Biblioteka Publiczna,
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu,
 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu,
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie.

Czas i miejsce realizacji:

wrzesień – grudzień 2021, województwo podkarpackie.

Kontakt:

Tyflopunkt w Rzeszowie

ul. Rejtana 10 lok. 208, 35–310 Rzeszów

tel.: 695 966 544,  17 853 79 43

email: rzeszow@szansadlaniewidomych.org

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zal.-3.-Logotyp_ROPS_Rzeszow.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zal.-2-LOGO-FUNDACJA-SZANSA-DLA-NIEWIDOMYCH-1024x479.jpg

Accessibility Toolbar