Leonora Bużańska

Szansa - Jesteśmy Razem

Członek Rady Fundatorów, Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (IMDiK PAN), kierownik Zakładu Bioinżynierii Komórek Macierzystych. Profil akademicki: magister nauk biol. – rok 1981 (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego); doktor nauk biologicznych – rok 1992 (Wydział Biologii UW); dr hab. nauk medycznych – rok 2007 (IMDiK PAN);  profesor zwyczajny, rok 2014, tytuł nadany przez Prezydenta RP. Autorka licznych publikacji w dziedzinie neurobiologii rozwojowej i medycyny regeneracyjnej, w tym pionierskich prac nad otrzymywaniem komórek macierzystych typowych dla mózgu z ludzkiej krwi pępowinowej. Obecnie główne tematy badawcze to: procesy molekularne związane z rozwojem i patologią Ośrodkowego Układu Nerwowego, bioinżynieria neuralnych komórek macierzystych i ludzkie organoidy mózgu, terapeutycznie zastosowanie komórek macierzystych. Popularyzator nauki w zakresie terapii komórkowych. Otrzymała Nagrodę Fundacji Szansa dla Niewidomych “Idol 25-lecia”.

Accessibility Toolbar